top of page

MEIE TEENUSED

VIRNASTATUD VÕSA OST

Eelnevalt lõigatud ja kogumisplatsil virna ladustatud võsa. Virnastatud võsa puhul teeme pakkumise ning peale töötlemist selgub täpne kogus, mille alusel arveldame.

RAIEJÄÄTMETE OST

Ebastandardsed tüved, puuoksad- ja võrad ning alusmetsa lõikuse tagajärjel tekkinud võsa. Ostame virnastatud võsa, raiejääke – metsalõikuse jääke, küttepuud, mida kasutame energiapuidu toormena. Raiejäätmete koristamine peaks olema otsustatud enne raie alustamist, et materjali saaks koguda eraldi hunnikutesse.

KASVAVA VÕSA OST

Kasvava võsa ost toimib väljatuleku alusel, kus teeme selgeks, mis alad puhtaks teha ja hindame orienteeruva mahu visuaalselt. Kokkuleppel koristame teeääred, kraavid ja põllud. Enne võsa lõikamist sõlmime lepingu koos ostuhinna ning orienteeruva kogusega.

HAKKUR

Mobiilne puiduhakkur MUS-MAX WT10XL / WT11 on võimeline purustama kuni 75cm paksuseid oksi ning tüvesid. MUS-MAX WT10XL / WT11 valmistab kõigist levinud pehme ja kõva puidu sortidest kütteks sobilikku puiduhaket.

VÕSA LÕIKUS GILJOTIINIGA

Pakume giljotiiniteenust võsa lõikamiseks. Kokkuleppel teeme puhtaks võsastunud põllumaad, kraavid, metsaservad ning teostame metsa hooldusraieid ja alusmetsa raieid.

Teeme Teile ka hinnapakkumise koondatud võsale. 

FORVARDERI TEENUS

Okste ja tüvede vedamiseks metsast välja kasutame 14000-15000 kg kandevõimega forvarderi Ponsse Buffalo. Forvarderi haaratsi ulatus on 7.8-10 meetrit. 

MEIE TEENUSED

VIRNASTATUD VÕSA OST

Eelnevalt lõigatud ja kogumisplatsil virna ladustatud võsa. Virnastatud võsa puhul teeme pakkumise ning peale töötlemist selgub täpne kogus, mille alusel arveldame.

RAIEJÄÄTMETE OST

Ebastandardsed tüved, puuoksad- ja võrad ning alusmetsa lõikuse tagajärjel tekkinud võsa. Ostame virnastatud võsa, raiejääke – metsalõikuse jääke, küttepuud, mida kasutame energiapuidu toormena. Raiejäätmete koristamine peaks olema otsustatud enne raie alustamist, et materjali saaks koguda eraldi hunnikutesse.

KASVAVA VÕSA OST

Kasvava võsa ost toimib väljatuleku alusel, kus teeme selgeks, mis alad puhtaks teha ja hindame orienteeruva mahu visuaalselt. Kokkuleppel koristame teeääred, kraavid ja põllud. Enne võsa lõikamist sõlmime lepingu koos ostuhinna ning orienteeruva kogusega.

HAKKUR

Mobiilne puiduhakkur MUS-MAX WT10XL / WT11 on võimeline purustama kuni 75cm paksuseid oksi ning tüvesid. MUS-MAX WT10XL / WT11 valmistab kõigist levinud pehme ja kõva puidu sortidest kütteks sobilikku puiduhaket.

VÕSA LÕIKUS GILJOTIINIGA

Pakume giljotiiniteenust võsa lõikamiseks. Kokkuleppel teeme puhtaks võsastunud põllumaad, kraavid, metsaservad ning teostame metsa hooldusraieid ja alusmetsa raieid.

Teeme Teile ka hinnapakkumise koondatud võsale. 

FORVARDERI TEENUS

Okste ja tüvede vedamiseks metsast välja kasutame 14000-15000 kg kandevõimega forvarderi Ponsse Buffalo. Forwarderi haaratsi ulatus on 7.8-10 meetrit. 
 

Kasvava võsa ost toimib väljatuleku alusel, kus teeme selgeks, mis alad puhtaks teha ja hindame orienteeruva mahu visuaalselt. Kokkuleppel koristame teeääred, kraavid ja põllud. Enne võsa lõikamist sõlmime lepingu koos ostuhinna ning orienteeruva kogusega.

Okste ja tüvede vedamiseks metsast välja kasutame 14000-15000 kg kandevõimega forvarderi Ponsse Buffalo. Forvarderi haaratsi ulatus on 7.8-10 meetrit. 

bottom of page