top of page

Raieõiguse ost / väljatuleku alusel

Kasvava metsa raieõiguse müük väljatuleku alusel ehk kasvava metsa raieõiguse võõrandamine.

 

Peale lepingu sõlmimist tasume omanikule ettemaksu mille määrame läbirääkimiste teel. Peale ettemaksu tasumist teostame raietööd ja materjali veo hetke parimat hinda ja tingimusi pakkuvatele kokkuostjatele Eestis ja väljapoole Eestit. Tavaliselt kuni 2 nädala jooksul saadab kokkuostja materjali mõõteraporti ja materjali üleandmise akti. Seejärel kokkuostja, tavaliselt kuni 2 nädala jooksul, teostab maksed. Kui kõik andmed ja rahad materjali müügi kohta on laekunud, esitame omanikule vastava sisulise aruande koos materjali üleandmise aktidega ja maksame omanikule kuuluva osa välja.

Lihtsustatult:

  • sõlmime kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu

  • kasvava metsa all olev maa jääb metsaomanikule

  • ostja, kes ostab kasvava metsa raieõiguse, korraldab vajadusel dokumendid, maksab ettemaksu, korraldab  metsaraie ja realiseerib puidu, maksab materjali müügi aktide alusel omanikule välja lõppsumma

  • maksimaalne tulu tänu headele metsamajandamise oskustele ja turu hetke olukorra tundmisele!

Pakkumise saame teha ka kehtiva metsateatiseta, sest selle sisu tuleneb metsamajandamiskava raiete nimekirjast. Pakkumine on tehtav ka metsamajandamiskava puudumisel. Saatke meile oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul 00000:000:0000

Loe kasulikku informatsiooni siit.

Kasvava võsa ost toimib väljatuleku alusel, kus teeme selgeks, mis alad puhtaks teha ja hindame orienteeruva mahu visuaalselt. Kokkuleppel koristame teeääred, kraavid ja põllud. Enne võsa lõikamist sõlmime lepingu koos ostuhinna ning orienteeruva kogusega.

Okste ja tüvede vedamiseks metsast välja kasutame 14000-15000 kg kandevõimega forvarderi Ponsse Buffalo. Forvarderi haaratsi ulatus on 7.8-10 meetrit. 

bottom of page