top of page

Kasulik info maaomanikule

Ostame raieõigust maaomanikelt, kes soovivad müüa metsa ilma maata. 

Raieõigust ostame üldjuhul kahel viisil: Raieõiguse võõrandamine ja raieõiguse võõrandamine väljatuleku alusel.

Pakkumise tegemiseks vajame kinnistu andmeid ja/või metsateatist. Takseerkirjelduse järgi teeme esialgse pakkumise mõne päevaga. Selle täpsus sõltub metsamajandamiskava koostaja täpsusest ning erinevused tegelikkusega võib olla kuni 20%. Lõpliku pakkumise teeme peale välitööde teostamist ja omanikuga läbirääkimist. 

Kui meie pakkumine on Teile sobiv, sõlmime raieõiguse võõrandamise lepingu. Selles fikseerime raiutava eeldatava puidukoguse, raieliigi, tööde alguse ja lõpu kuupäevad, hinna ja maksmise korra ning muud kokkulepped tööde teostamise tingimuste kohta. 

Kehtiva metsateatise puudumine pole pakkumise tegemisel takistuseks, sest selle sisu tuleneb metsamajandamiskava raiete nimekirjast. Takistuseks pole ka metsamajandamiskava puudumine. Saatke meile lihtsalt oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul 00000:000:0000

bottom of page